تور هوایی کیشKish

 • تاریخ ارزانترین برگزاری ۴۷۰۰۰۰۰۰
 • مدت اقامت از سه شب و چهار روز
 • شروع قیمت از ۴۷,۰۰۰,۰۰۰ ریال

شهرهای مورد بازدید

کشورهای مورد بازدید

خدمات تور

 • بلیط رفت و برگشت
 • اقامت در هتل

جزئیات تور

 • شهر مبدأ: تهران
 • محل حرکت تور: فرودگاه مهرآباد
 • تاریخ ارزان‌ترین قیمت: ۴۷۰۰۰۰۰۰
 • درجه سختی: سبک
 • محدوده سنی: همه سنین
 • خدمات تور: پرواز رفت و برگشت
  اقامت
  صبحانه
برگزار شده جمعه / ۴ خرداد ۱۴۰۳ سه شب و چهار روز تاریخ برگزاری شنبه / ۵ خرداد ۱۴۰۳ سه شب و چهار روز تاریخ برگزاری یکشنبه / ۶ خرداد ۱۴۰۳ سه شب و چهار روز تاریخ برگزاری دوشنبه / ۷ خرداد ۱۴۰۳ سه شب و چهار روز
کد تور: کیش
تاریخ اعتبار: جمعه / ۴ خرداد
پایان: دوشنبه / ۷ خرداد
کد تور: کیش
تاریخ اعتبار: شنبه / ۵ خرداد
پایان: سه شنبه / ۸ خرداد
کد تور: کیش
تاریخ اعتبار: یکشنبه / ۶ خرداد
پایان: چهارشنبه / ۹ خرداد
کد تور: کیش
تاریخ اعتبار: دوشنبه / ۷ خرداد
پایان: پنجشنبه / ۱۰ خرداد
ریان قائم کیش 3 ستاره
 • BBاتاق با صبحانه (BB)

اتاق دو تخته ۴۷,۰۰۰,۰۰۰ ریال
تعطیلات 3 ستاره
 • BBاتاق با صبحانه (BB)

اتاق دو تخته ۴۷,۵۰۰,۰۰۰ ریال
هلیا 3 ستاره
 • BBاتاق با صبحانه (BB)

اتاق دو تخته ۴۸,۰۰۰,۰۰۰ ریال
پارمیدا 4 ستاره
 • BBاتاق با صبحانه (BB)

اتاق دو تخته ۴۹,۹۰۰,۰۰۰ ریال
امیرکبیر 5 ستاره
 • BBاتاق با صبحانه (BB)

اتاق دو تخته ۵۹,۰۰۰,۰۰۰ ریال
بین المللی کیش 5 ستاره
 • BBاتاق با صبحانه (BB)

اتاق دو تخته ۶۲,۰۰۰,۰۰۰ ریال
ریان قائم کیش 3 ستاره
 • BBاتاق با صبحانه (BB)

اتاق دو تخته ۴۷,۰۰۰,۰۰۰ ریال
تعطیلات 3 ستاره
 • BBاتاق با صبحانه (BB)

اتاق دو تخته ۴۷,۵۰۰,۰۰۰ ریال
هلیا 3 ستاره
 • BBاتاق با صبحانه (BB)

اتاق دو تخته ۴۸,۰۰۰,۰۰۰ ریال
پارمیدا 4 ستاره
 • BBاتاق با صبحانه (BB)

اتاق دو تخته ۴۹,۹۰۰,۰۰۰ ریال
امیرکبیر 5 ستاره
 • BBاتاق با صبحانه (BB)

اتاق دو تخته ۵۹,۰۰۰,۰۰۰ ریال
بین المللی کیش 5 ستاره
 • BBاتاق با صبحانه (BB)

اتاق دو تخته ۶۲,۰۰۰,۰۰۰ ریال
ریان قائم کیش 3 ستاره
 • BBاتاق با صبحانه (BB)

اتاق دو تخته ۴۷,۰۰۰,۰۰۰ ریال
تعطیلات 3 ستاره
 • BBاتاق با صبحانه (BB)

اتاق دو تخته ۴۷,۵۰۰,۰۰۰ ریال
هلیا 3 ستاره
 • BBاتاق با صبحانه (BB)

اتاق دو تخته ۴۸,۰۰۰,۰۰۰ ریال
پارمیدا 4 ستاره
 • BBاتاق با صبحانه (BB)

اتاق دو تخته ۴۹,۹۰۰,۰۰۰ ریال
امیرکبیر 5 ستاره
 • BBاتاق با صبحانه (BB)

اتاق دو تخته ۵۹,۰۰۰,۰۰۰ ریال
بین المللی کیش 5 ستاره
 • BBاتاق با صبحانه (BB)

اتاق دو تخته ۶۲,۰۰۰,۰۰۰ ریال
ریان قائم کیش 3 ستاره
 • BBاتاق با صبحانه (BB)

اتاق دو تخته ۴۷,۰۰۰,۰۰۰ ریال
تعطیلات 3 ستاره
 • BBاتاق با صبحانه (BB)

اتاق دو تخته ۴۷,۵۰۰,۰۰۰ ریال
هلیا 3 ستاره
 • BBاتاق با صبحانه (BB)

اتاق دو تخته ۴۸,۰۰۰,۰۰۰ ریال
پارمیدا 4 ستاره
 • BBاتاق با صبحانه (BB)

اتاق دو تخته ۴۹,۹۰۰,۰۰۰ ریال
امیرکبیر 5 ستاره
 • BBاتاق با صبحانه (BB)

اتاق دو تخته ۵۹,۰۰۰,۰۰۰ ریال
بین المللی کیش 5 ستاره
 • BBاتاق با صبحانه (BB)

اتاق دو تخته ۶۲,۰۰۰,۰۰۰ ریال