تورهوایی مشهدMashhad

 • تاریخ ارزانترین برگزاری ۴۷۰۰۰۰۰۰
 • مدت اقامت از دو شب و سه روز
 • شروع قیمت از ۴۷,۰۰۰,۰۰۰ ریال

شهرهای مورد بازدید

کشورهای مورد بازدید

خدمات تور

 • بلیط رفت و برگشت
 • اقامت در هتل

جزئیات تور

 • شهر مبدأ: تهران
 • محل حرکت تور: فرودگاه مهرآباد
 • تاریخ ارزان‌ترین قیمت: ۴۷۰۰۰۰۰۰
 • درجه سختی: متوسط
 • خدمات تور: پرواز رفت و برگشت
  اقامت
  صبحانه
برگزار شده جمعه / ۴ خرداد ۱۴۰۳ دو شب و سه روز تاریخ برگزاری شنبه / ۵ خرداد ۱۴۰۳ دو شب و سه روز تاریخ برگزاری یکشنبه / ۶ خرداد ۱۴۰۳ دو شب و سه روز تاریخ برگزاری دوشنبه / ۷ خرداد ۱۴۰۳ دو شب و سه روز
کد تور: مشهد
تاریخ اعتبار: جمعه / ۴ خرداد
پایان: دوشنبه / ۷ خرداد
کد تور: مشهد
تاریخ اعتبار: شنبه / ۵ خرداد
پایان: سه شنبه / ۸ خرداد
کد تور: مشهد
تاریخ اعتبار: یکشنبه / ۶ خرداد
پایان: چهارشنبه / ۹ خرداد
کد تور: مشهد
تاریخ اعتبار: دوشنبه / ۷ خرداد
پایان: پنجشنبه / ۱۰ خرداد
هتل افریقا مشهد سه ستاره
 • BBاتاق با صبحانه (BB)

اتاق دو تخته ۴۷,۰۰۰,۰۰۰ ریال
هتل پارمیدا مشهد سه ستاره
 • BBاتاق با صبحانه (BB)

اتاق دو تخته ۵۲,۰۰۰,۰۰۰ ریال
خورشید تابان چهار ستاره
 • BBاتاق با صبحانه (BB)

اتاق دو تخته ۶۸,۹۰۰,۰۰۰ ریال
تارا مشهد چهارستاره
 • BBاتاق با صبحانه (BB)

اتاق دو تخته ۷۶,۵۰۰,۰۰۰ ریال
کیانامشهد چهار ستاره
 • BBاتاق با صبحانه (BB)

اتاق دو تخته ۸۴,۲۰۰,۰۰۰ ریال
مجلل درویشی پنج ستاره
 • BBاتاق با صبحانه (BB)

اتاق دو تخته ۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال
الماس 2مشهدپنج ستاره
 • BBاتاق با صبحانه (BB)

اتاق دو تخته ۹۶,۷۲۰,۰۰۰ ریال
قصر طلایی مشهدپنج ستاره
 • BBاتاق با صبحانه (BB)

اتاق دو تخته ۹۸,۰۰۰,۰۰۰ ریال
هتل افریقا مشهد سه ستاره
 • BBاتاق با صبحانه (BB)

اتاق دو تخته ۴۷,۰۰۰,۰۰۰ ریال
هتل پارمیدا مشهد سه ستاره
 • BBاتاق با صبحانه (BB)

اتاق دو تخته ۵۲,۰۰۰,۰۰۰ ریال
خورشید تابان چهار ستاره
 • BBاتاق با صبحانه (BB)

اتاق دو تخته ۶۸,۹۰۰,۰۰۰ ریال
تارا مشهد چهارستاره
 • BBاتاق با صبحانه (BB)

اتاق دو تخته ۷۶,۵۰۰,۰۰۰ ریال
کیانامشهد چهار ستاره
 • BBاتاق با صبحانه (BB)

اتاق دو تخته ۸۴,۲۰۰,۰۰۰ ریال
مجلل درویشی پنج ستاره
 • BBاتاق با صبحانه (BB)

اتاق دو تخته ۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال
الماس 2مشهدپنج ستاره
 • BBاتاق با صبحانه (BB)

اتاق دو تخته ۹۶,۷۲۰,۰۰۰ ریال
قصر طلایی مشهدپنج ستاره
 • BBاتاق با صبحانه (BB)

اتاق دو تخته ۹۸,۰۰۰,۰۰۰ ریال
هتل افریقا مشهد سه ستاره
 • BBاتاق با صبحانه (BB)

اتاق دو تخته ۴۷,۰۰۰,۰۰۰ ریال
هتل پارمیدا مشهد سه ستاره
 • BBاتاق با صبحانه (BB)

اتاق دو تخته ۵۲,۰۰۰,۰۰۰ ریال
خورشید تابان چهار ستاره
 • BBاتاق با صبحانه (BB)

اتاق دو تخته ۶۸,۹۰۰,۰۰۰ ریال
تارا مشهد چهارستاره
 • BBاتاق با صبحانه (BB)

اتاق دو تخته ۷۶,۵۰۰,۰۰۰ ریال
کیانامشهد چهار ستاره
 • BBاتاق با صبحانه (BB)

اتاق دو تخته ۸۴,۲۰۰,۰۰۰ ریال
مجلل درویشی پنج ستاره
 • BBاتاق با صبحانه (BB)

اتاق دو تخته ۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال
الماس 2مشهدپنج ستاره
 • BBاتاق با صبحانه (BB)

اتاق دو تخته ۹۶,۷۲۰,۰۰۰ ریال
قصر طلایی مشهدپنج ستاره
 • BBاتاق با صبحانه (BB)

اتاق دو تخته ۹۸,۰۰۰,۰۰۰ ریال
هتل افریقا مشهد سه ستاره
 • BBاتاق با صبحانه (BB)

اتاق دو تخته ۴۷,۰۰۰,۰۰۰ ریال
هتل پارمیدا مشهد سه ستاره
 • BBاتاق با صبحانه (BB)

اتاق دو تخته ۵۲,۰۰۰,۰۰۰ ریال
خورشید تابان چهار ستاره
 • BBاتاق با صبحانه (BB)

اتاق دو تخته ۶۸,۹۰۰,۰۰۰ ریال
تارا مشهد چهارستاره
 • BBاتاق با صبحانه (BB)

اتاق دو تخته ۷۶,۵۰۰,۰۰۰ ریال
کیانامشهد چهار ستاره
 • BBاتاق با صبحانه (BB)

اتاق دو تخته ۸۴,۲۰۰,۰۰۰ ریال
مجلل درویشی پنج ستاره
 • BBاتاق با صبحانه (BB)

اتاق دو تخته ۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال
الماس 2مشهدپنج ستاره
 • BBاتاق با صبحانه (BB)

اتاق دو تخته ۹۶,۷۲۰,۰۰۰ ریال
قصر طلایی مشهدپنج ستاره
 • BBاتاق با صبحانه (BB)

اتاق دو تخته ۹۸,۰۰۰,۰۰۰ ریال