تور هوایی تبریزTabriz

 • تاریخ ارزانترین برگزاری ۴۹۹۰۰۰۰۰
 • مدت اقامت از سه شب و چهار روز
 • شروع قیمت از ۴۹,۹۰۰,۰۰۰ ریال

شهرهای مورد بازدید

کشورهای مورد بازدید

خدمات تور

 • بلیط رفت و برگشت
 • اقامت در هتل

جزئیات تور

 • شهر مبدأ: تهران
 • محل حرکت تور: فرودگاه مهرآباد
 • تاریخ ارزان‌ترین قیمت: ۴۹۹۰۰۰۰۰
 • درجه سختی: متوسط
 • خدمات تور: پرواز رفت و برگشت
  اقامت هتل
  صبحانه
برگزار شده جمعه / ۴ خرداد ۱۴۰۳ سه شب و چهار روز تاریخ برگزاری شنبه / ۵ خرداد ۱۴۰۳ سه شب و چهار روز تاریخ برگزاری یکشنبه / ۶ خرداد ۱۴۰۳ سه شب و چهار روز تاریخ برگزاری دوشنبه / ۷ خرداد ۱۴۰۳ سه شب و چهار روز
کد تور: تبریز
تاریخ اعتبار: جمعه / ۴ خرداد
پایان: دوشنبه / ۷ خرداد
کد تور: تبریز
تاریخ اعتبار: شنبه / ۵ خرداد
پایان: سه شنبه / ۸ خرداد
کد تور: تبریز
تاریخ اعتبار: یکشنبه / ۶ خرداد
پایان: چهارشنبه / ۹ خرداد
کد تور: تبریز
تاریخ اعتبار: دوشنبه / ۷ خرداد
پایان: پنجشنبه / ۱۰ خرداد
شایان سه ستاره
 • BBاتاق با صبحانه (BB)

اتاق دو تخته ۴۹,۹۰۰,۰۰۰ ریال
سارای سه ستاره
 • BBاتاق با صبحانه (BB)

اتاق دو تخته ۵۳,۰۰۰,۰۰۰ ریال
گسترش چهار ستاره
 • BBاتاق با صبحانه (BB)

اتاق دو تخته ۵۹,۶۰۰,۰۰۰ ریال
آزادی چهارستاره
 • BBاتاق با صبحانه (BB)

اتاق دو تخته ۶۵,۲۰۰,۰۰۰ ریال
پارس ائل گلی پنج ستاره
 • BBاتاق با صبحانه (BB)

اتاق دو تخته ۸۷,۶۰۰,۰۰۰ ریال
لاله پارک پنج ستاره
 • BBاتاق با صبحانه (BB)

اتاق دو تخته ۱۰۷,۷۰۰,۰۰۰ ریال
شایان سه ستاره
 • BBاتاق با صبحانه (BB)

اتاق دو تخته ۴۹,۹۰۰,۰۰۰ ریال
سارای سه ستاره
 • BBاتاق با صبحانه (BB)

اتاق دو تخته ۵۳,۰۰۰,۰۰۰ ریال
گسترش چهار ستاره
 • BBاتاق با صبحانه (BB)

اتاق دو تخته ۵۹,۶۰۰,۰۰۰ ریال
آزادی چهارستاره
 • BBاتاق با صبحانه (BB)

اتاق دو تخته ۶۵,۲۰۰,۰۰۰ ریال
پارس ائل گلی پنج ستاره
 • BBاتاق با صبحانه (BB)

اتاق دو تخته ۸۷,۶۰۰,۰۰۰ ریال
لاله پارک پنج ستاره
 • BBاتاق با صبحانه (BB)

اتاق دو تخته ۱۰۷,۷۰۰,۰۰۰ ریال
شایان سه ستاره
 • BBاتاق با صبحانه (BB)

اتاق دو تخته ۴۹,۹۰۰,۰۰۰ ریال
سارای سه ستاره
 • BBاتاق با صبحانه (BB)

اتاق دو تخته ۵۳,۰۰۰,۰۰۰ ریال
گسترش چهار ستاره
 • BBاتاق با صبحانه (BB)

اتاق دو تخته ۵۹,۶۰۰,۰۰۰ ریال
آزادی چهارستاره
 • BBاتاق با صبحانه (BB)

اتاق دو تخته ۶۵,۲۰۰,۰۰۰ ریال
پارس ائل گلی پنج ستاره
 • BBاتاق با صبحانه (BB)

اتاق دو تخته ۸۷,۶۰۰,۰۰۰ ریال
لاله پارک پنج ستاره
 • BBاتاق با صبحانه (BB)

اتاق دو تخته ۱۰۷,۷۰۰,۰۰۰ ریال
شایان سه ستاره
 • BBاتاق با صبحانه (BB)

اتاق دو تخته ۴۹,۹۰۰,۰۰۰ ریال
سارای سه ستاره
 • BBاتاق با صبحانه (BB)

اتاق دو تخته ۵۳,۰۰۰,۰۰۰ ریال
گسترش چهار ستاره
 • BBاتاق با صبحانه (BB)

اتاق دو تخته ۵۹,۶۰۰,۰۰۰ ریال
آزادی چهارستاره
 • BBاتاق با صبحانه (BB)

اتاق دو تخته ۶۵,۲۰۰,۰۰۰ ریال
پارس ائل گلی پنج ستاره
 • BBاتاق با صبحانه (BB)

اتاق دو تخته ۸۷,۶۰۰,۰۰۰ ریال
لاله پارک پنج ستاره
 • BBاتاق با صبحانه (BB)

اتاق دو تخته ۱۰۷,۷۰۰,۰۰۰ ریال