تور هوایی ساریsari

 • تاریخ ارزانترین برگزاری ۴۴۷۰۰۰۰۰
 • مدت اقامت از سه شب و چهار روز
 • شروع قیمت از ۴۴,۷۰۰,۰۰۰ ریال

شهرهای مورد بازدید

کشورهای مورد بازدید

خدمات تور

 • بلیط رفت و برگشت
 • اقامت در هتل

جزئیات تور

 • شهر مبدأ: تهران
 • محل حرکت تور: فرودگاه مهرآباد
 • تاریخ ارزان‌ترین قیمت: ۴۴۷۰۰۰۰۰
 • درجه سختی: سبک
 • محدوده سنی: همه سنین
 • خدمات تور: پرواز رفت و برگشت
  اقامت
  صبحانه
برگزار شده جمعه / ۴ خرداد ۱۴۰۳ سه شب و چهار روز برگزار شده شنبه / ۵ خرداد ۱۴۰۳ سه شب و چهار روز تاریخ برگزاری یکشنبه / ۶ خرداد ۱۴۰۳ سه شب و چهار روز تاریخ برگزاری دوشنبه / ۷ خرداد ۱۴۰۳ سه شب و چهار روز
کد تور: ساری
تاریخ اعتبار: جمعه / ۴ خرداد
پایان: دوشنبه / ۷ خرداد
کد تور: ساری
تاریخ اعتبار: شنبه / ۵ خرداد
پایان: سه شنبه / ۸ خرداد
کد تور: ساری
تاریخ اعتبار: یکشنبه / ۶ خرداد
پایان: چهارشنبه / ۹ خرداد
کد تور: ساری
تاریخ اعتبار: دوشنبه / ۷ خرداد
پایان: پنجشنبه / ۱۰ خرداد
نوید 4 ستاره
 • BBاتاق با صبحانه (BB)

اتاق دو تخته ۴۴,۷۰۰,۰۰۰ ریال
نارنج 3 ستاره
 • BBاتاق با صبحانه (BB)

اتاق دو تخته ۴۹,۷۰۰,۰۰۰ ریال
اسرم 3 ستاره
 • BBاتاق با صبحانه (BB)

اتاق دو تخته ۵۱,۹۰۰,۰۰۰ ریال
آسمان شهر 3 ستاره
 • BBاتاق با صبحانه (BB)

اتاق دو تخته ۵۲,۲۵۰,۰۰۰ ریال
سالاردره 4 ستاره
 • BBاتاق با صبحانه (BB)

اتاق دو تخته ۶۸,۷۰۰,۰۰۰ ریال
بادله 4 ستاره
 • BBاتاق با صبحانه (BB)

اتاق دو تخته ۷۶,۲۰۰,۰۰۰ ریال
نوید 4 ستاره
 • BBاتاق با صبحانه (BB)

اتاق دو تخته ۴۴,۷۰۰,۰۰۰ ریال
نارنج 3 ستاره
 • BBاتاق با صبحانه (BB)

اتاق دو تخته ۴۹,۷۰۰,۰۰۰ ریال
اسرم 3 ستاره
 • BBاتاق با صبحانه (BB)

اتاق دو تخته ۵۱,۹۰۰,۰۰۰ ریال
آسمان شهر 3 ستاره
 • BBاتاق با صبحانه (BB)

اتاق دو تخته ۵۲,۲۵۰,۰۰۰ ریال
سالاردره 4 ستاره
 • BBاتاق با صبحانه (BB)

اتاق دو تخته ۶۸,۷۰۰,۰۰۰ ریال
بادله 4 ستاره
 • BBاتاق با صبحانه (BB)

اتاق دو تخته ۷۶,۲۰۰,۰۰۰ ریال
نوید 4 ستاره
 • BBاتاق با صبحانه (BB)

اتاق دو تخته ۴۴,۷۰۰,۰۰۰ ریال
نارنج 3 ستاره
 • BBاتاق با صبحانه (BB)

اتاق دو تخته ۴۹,۷۰۰,۰۰۰ ریال
اسرم 3 ستاره
 • BBاتاق با صبحانه (BB)

اتاق دو تخته ۵۱,۹۰۰,۰۰۰ ریال
آسمان شهر 3 ستاره
 • BBاتاق با صبحانه (BB)

اتاق دو تخته ۵۲,۲۵۰,۰۰۰ ریال
سالاردره 4 ستاره
 • BBاتاق با صبحانه (BB)

اتاق دو تخته ۶۸,۷۰۰,۰۰۰ ریال
بادله 4 ستاره
 • BBاتاق با صبحانه (BB)

اتاق دو تخته ۷۶,۲۰۰,۰۰۰ ریال
نوید 4 ستاره
 • BBاتاق با صبحانه (BB)

اتاق دو تخته ۴۴,۷۰۰,۰۰۰ ریال
نارنج 3 ستاره
 • BBاتاق با صبحانه (BB)

اتاق دو تخته ۴۹,۷۰۰,۰۰۰ ریال
اسرم 3 ستاره
 • BBاتاق با صبحانه (BB)

اتاق دو تخته ۵۱,۹۰۰,۰۰۰ ریال
آسمان شهر 3 ستاره
 • BBاتاق با صبحانه (BB)

اتاق دو تخته ۵۲,۲۵۰,۰۰۰ ریال
سالاردره 4 ستاره
 • BBاتاق با صبحانه (BB)

اتاق دو تخته ۶۸,۷۰۰,۰۰۰ ریال
بادله 4 ستاره
 • BBاتاق با صبحانه (BB)

اتاق دو تخته ۷۶,۲۰۰,۰۰۰ ریال